(deutsch, mint, 123 Karten)

Weitere Kategorien

Stolloss

D&P2: GS 001 Stolloss

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Simsala

D&P2: GS 002 Simsala

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Ambidiffel

D&P2: GS 003 Ambidiffel

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,99 EUR

Tobutz

D&P2: GS 004 Tobutz

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

2,50 EUR

Heiteira

D&P2: GS 005 Heiteira

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Bronzong

D&P2: GS 006 Bronzong

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,99 EUR

Celebi

D&P2: GS 007 Celebi

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

4,99 EUR

Impergator

D&P2: GS 008 Impergator

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Knakrack

D&P2: GS 009 Knakrack

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Kramshef

D&P2: GS 010 Kramshef

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Lumineon

D&P2: GS 011 Lumineon

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Magbrant

D&P2: GS 012 Magbrant

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Meganie

D&P2: GS 013 Meganie

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Vesprit

D&P2: GS 014 Vesprit

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

4,50 EUR

Raichu

D&P2: GS 015 Raichu

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

2,99 EUR

Tornupto

D&P2: GS 016 Tornupto

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

2,99 EUR

Despotar

D&P2: GS 017 Despotar

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,99 EUR

Selfe

D&P2: GS 018 Selfe

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Rexblisar

D&P2: GS 019 Rexblisar

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,50 EUR

Ariados

D&P2: GS 020 Ariados

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Bollterus

D&P2: GS 021 Bollterus

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Palimpalim

D&P2: GS 022 Palimpalim

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Iksbat

D&P2: GS 023 Iksbat

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Kokowei

D&P2: GS 024 Kokowei

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Firnontor

D&P2: GS 025 Firnontor

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Garados

D&P2: GS 026 Garados

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Zirpeise

D&P2: GS 027 Zirpeise

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Voltenso

D&P2: GS 028 Voltenso

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Mantax

D&P2: GS 029 Mantax

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,45 EUR

Pantimos

D&P2: GS 030 Pantimos

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Nidoqueen

D&P2: GS 031 Nidoqueen

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Vulnona

D&P2: GS 032 Vulnona

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Rameidon

D&P2: GS 033 Rameidon

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Letarking

D&P2: GS 034 Letarking

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Mogelbaum

D&P2: GS 035 Mogelbaum

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,45 EUR

Toxiquak

D&P2: GS 036 Toxiquak

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Icognito I

D&P2: GS 037 Icognito I

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Ursaring

D&P2: GS 038 Ursaring

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,50 EUR

Walraisa

D&P2: GS 039 Walraisa

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,50 EUR

Welsar

D&P2: GS 040 Welsar

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Lorblatt

D&P2: GS 041 Lorblatt

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,15 EUR

Klingplim

D&P2: GS 042 Klingplim

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Koknodon

D&P2: GS 043 Koknodon

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,15 EUR

Tyracroc

D&P2: GS 044 Tyracroc

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Jugong

D&P2: GS 045 Jugong

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,15 EUR

Dodri

D&P2: GS 046 Dodri

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 8

0,15 EUR

Dummisel

D&P2: GS 047 Dummisel

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Knarksel

D&P2: GS 048 Knarksel

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,15 EUR

Girafarig

D&P2: GS 049 Girafarig

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,20 EUR

Golbat

D&P2: GS 050 Golbat

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,20 EUR

Georok

D&P2: GS 051 Georok

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,20 EUR

Wonneira

D&P2: GS 052 Wonneira

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,20 EUR

Stollrak

D&P2: GS 053 Stollrak

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,20 EUR

Magmar

D&P2: GS 054 Magmar

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,20 EUR

Maskeregen

D&P2: GS 055 Maskeregen

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Nidorina

D&P2: GS 056 Nidorina

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,15 EUR

Octillery

D&P2: GS 057 Octillery

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Parasek

D&P2: GS 058 Parasek

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,20 EUR

Pupitar

D&P2: GS 059 Pupitar

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,30 EUR

Igelavar

D&P2: GS 060 Igelavar

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Sandamer

D&P2: GS 061 Sandamer

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,20 EUR

Seejong

D&P2: GS 062 Seejong

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,15 EUR

Schilterus

D&P2: GS 063 Schilterus

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,15 EUR

Tropius

D&P2: GS 064 Tropius

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,20 EUR

Icognito E

D&P2: GS 065 Icognito E

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,20 EUR

Icognito M

D&P2: GS 066 Icognito M

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,15 EUR

Icognito T

D&P2: GS 067 Icognito T

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 10

0,20 EUR

Muntier

D&P2: GS 068 Muntier

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,15 EUR

Abra

D&P2: GS 069 Abra

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,20 EUR

Griffel

D&P2: GS 070 Griffel

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,10 EUR

Stollunior

D&P2: GS 071 Stollunior

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,25 EUR

Schmerbe

D&P2: GS 072 Schmerbe

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,15 EUR

Bidiza

D&P2: GS 073 Bidiza

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Bronzel

D&P2: GS 074 Bronzel

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,10 EUR

Bamelin

D&P2: GS 075 Bamelin

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,15 EUR

Chaneira

D&P2: GS 076 Chaneira

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 8

0,10 EUR

Endivie

D&P2: GS 077 Endivie

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Glibunkel

D&P2: GS 078 Glibunkel

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 10

0,15 EUR

Feurigel

D&P2: GS 079 Feurigel

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Dodu

D&P2: GS 080 Dodu

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,10 EUR

Frizelbliz

D&P2: GS 081 Frizelbliz

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Owei

D&P2: GS 082 Owei

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Finneon

D&P2: GS 083 Finneon

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 8

0,10 EUR

Kleinstein

D&P2: GS 084 Kleinstein

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,25 EUR

Kaumalat

D&P2: GS 085 Kaumalat

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,25 EUR

Zirpurze

D&P2: GS 086 Zirpurze

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,15 EUR

Larvitar

D&P2: GS 087 Larvitar

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 12

0,15 EUR

Magby

D&P2: GS 088 Magby

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,25 EUR

Karpador

D&P2: GS 089 Karpador

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,15 EUR

Kramurx

D&P2: GS 090 Kramurx

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Nidoran (w)

D&P2: GS 091 Nidoran (w)

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,25 EUR

Paras

D&P2: GS 092 Paras

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,15 EUR

Pichu

D&P2: GS 093 Pichu

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Pikachu

D&P2: GS 094 Pikachu

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,15 EUR

Remoraid

D&P2: GS 095 Remoraid

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Sandan

D&P2: GS 096 Sandan

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,15 EUR

Jurob

D&P2: GS 097 Jurob

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Sheinux

D&P2: GS 098 Sheinux

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Bummelz

D&P2: GS 099 Bummelz

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,15 EUR

Schneppke

D&P2: GS 100 Schneppke

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,10 EUR

Shnebedeck

D&P2: GS 101 Shnebedeck

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Seemops

D&P2: GS 102 Seemops

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,20 EUR

Webarak

D&P2: GS 103 Webarak

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Gehweiher

D&P2: GS 104 Gehweiher

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,20 EUR

Teddiursa

D&P2: GS 105 Teddiursa

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Karnimani

D&P2: GS 106 Karnimani

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,30 EUR

Vulpix

D&P2: GS 107 Vulpix

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Zubat

D&P2: GS 108 Zubat

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,10 EUR

Lanas Suche

D&P2: GS 109 Lanas Suche

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Finsterball

D&P2: GS 110 Finsterball

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,25 EUR

Fossilienbagger

D&P2: GS 111 Fossilienbagger

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,25 EUR

Seeufer

D&P2: GS 112 Seeufer

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,30 EUR

Nächtliche Wartung

D&P2: GS 113 Nächtliche Wartung

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,30 EUR

Flottball

D&P2: GS 114 Flottball

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,25 EUR

Team Galaktiks Wette

D&P2: GS 115 Team Galaktiks Wette

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,39 EUR

Panzerfossil

D&P2: GS 116 Panzerfossil

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Kopffossil

D&P2: GS 117 Kopffossil

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,15 EUR

Multi-Energie

D&P2: GS 118 Multi-Energie

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,50 EUR

Finsternis-Energie

D&P2: GS 119 Finsternis-Energie

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Metall-Energie

D&P2: GS 120 Metall-Energie

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Elevoltek LV.X

D&P2: GS 121 Elevoltek LV.X

Silverstar, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

9,99 EUR

Lucario LV.X

D&P2: GS 122 Lucario LV.X

Silverstar, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

9,99 EUR

Magbrant LV.X

D&P2: GS 123 Magbrant LV.X

Silverstar, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

9,99 EUR

Raum-Zeit-Verzerrung

D&P2: GS 124 Raum-Zeit-Verzerrung

Silverstar, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

4,99 EUR

Wir akzeptieren:
Zahlung per Banküberweisung


Zahlung per Paypal

Warenkorb

Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Warenkorb »

Willkommen zurück

E-Mail-Adresse:
Passwort:
Passwort vergessen?

Top Artikel

Abra

Abra
0,20 EUR

Chaneira
Chaneira
0,10 EUR
Jurob
Jurob
0,15 EUR
Teddiursa
Teddiursa
0,15 EUR
Nidoran (w)
Nidoran (w)
0,25 EUR
Kaumalat
Kaumalat
0,25 EUR
Schneppke
Schneppke
0,10 EUR
Lanas Suche
Lanas Suche
0,50 EUR
Jugong
Jugong
0,15 EUR

Design by nexTab.de

Alle verwendeten Namen, Marken und Grafiken sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller.
Magic the Gathering™ sowie alle Editionsnamen und -symbole sind eingetragene Warenzeichen von Wizards of the Coast.