(deutsch, mint, 103 Karten)

Weitere Kategorien

Stolloss

HG & SS 4: Triumph 001 Stolloss

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

3,50 EUR

Altaria

HG & SS 4: Triumph 002 Altaria

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Celebi

HG & SS 4: Triumph 003 Celebi

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Piondragi

HG & SS 4: Triumph 004 Piondragi

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Mamutel

HG & SS 4: Triumph 005 Mamutel

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Nidoking

HG & SS 4: Triumph 006 Nidoking

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

1,49 EUR

Porygon-Z

HG & SS 4: Triumph 007 Porygon-Z

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Gallopa

HG & SS 4: Triumph 008 Gallopa

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Sonnfel

HG & SS 4: Triumph 009 Sonnfel

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Kryppuk

HG & SS 4: Triumph 010 Kryppuk

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

2,49 EUR

Omot

HG & SS 4: Triumph 011 Omot

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Sarzenia

HG & SS 4: Triumph 012 Sarzenia

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Ambidiffel

HG & SS 4: Triumph 013 Ambidiffel

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Banette

HG & SS 4: Triumph 014 Banette

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Bronzong

HG & SS 4: Triumph 015 Bronzong

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Venuflibis

HG & SS 4: Triumph 016 Venuflibis

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Ditto

HG & SS 4: Triumph 017 Ditto

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,49 EUR

Dragoran

HG & SS 4: Triumph 018 Dragoran

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,49 EUR

Digdri

HG & SS 4: Triumph 019 Digdri

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Elevoltek

HG & SS 4: Triumph 020 Elevoltek

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,50 EUR

Elekid

HG & SS 4: Triumph 021 Elekid

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Entoron

HG & SS 4: Triumph 022 Entoron

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Groink

HG & SS 4: Triumph 023 Groink

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Zirpeise

HG & SS 4: Triumph 024 Zirpeise

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Lunastein

HG & SS 4: Triumph 025 Lunastein

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Machomei

HG & SS 4: Triumph 026 Machomei

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Magbrant

HG & SS 4: Triumph 027 Magbrant

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Nidoqueen

HG & SS 4: Triumph 028 Nidoqueen

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Tauboss

HG & SS 4: Triumph 029 Tauboss

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Tohaido

HG & SS 4: Triumph 030 Tohaido

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,69 EUR

Wailord

HG & SS 4: Triumph 031 Wailord

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,50 EUR

Dragonir

HG & SS 4: Triumph 032 Dragonir

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Elektek

HG & SS 4: Triumph 033 Elektek

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Lektrobal

HG & SS 4: Triumph 034 Lektrobal

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,15 EUR

Alpollo

HG & SS 4: Triumph 035 Alpollo

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Kangama

HG & SS 4: Triumph 036 Kangama

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,15 EUR

Stollrak

HG & SS 4: Triumph 037 Stollrak

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,20 EUR

Schlurplek

HG & SS 4: Triumph 038 Schlurplek

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,15 EUR

Liebiskus

HG & SS 4: Triumph 039 Liebiskus

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,15 EUR

Maschock

HG & SS 4: Triumph 040 Maschock

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,15 EUR

Magby

HG & SS 4: Triumph 041 Magby

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Magmar

HG & SS 4: Triumph 042 Magmar

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,15 EUR

Magneton

HG & SS 4: Triumph 043 Magneton

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,20 EUR

Knogga

HG & SS 4: Triumph 044 Knogga

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Nidorina

HG & SS 4: Triumph 045 Nidorina

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,15 EUR

Nidorino

HG & SS 4: Triumph 046 Nidorino

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,15 EUR

Tauboga

HG & SS 4: Triumph 047 Tauboga

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,15 EUR

Keifel

HG & SS 4: Triumph 048 Keifel

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,15 EUR

Porygon2

HG & SS 4: Triumph 049 Porygon2

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Tentoxa

HG & SS 4: Triumph 050 Tentoxa

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,15 EUR

Icognito

HG & SS 4: Triumph 051 Icognito

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,15 EUR

Wailmer

HG & SS 4: Triumph 052 Wailmer

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Ultrigaria

HG & SS 4: Triumph 053 Ultrigaria

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Yanmega

HG & SS 4: Triumph 054 Yanmega

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Griffel

HG & SS 4: Triumph 055 Griffel

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Stollunior

HG & SS 4: Triumph 056 Stollunior

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Knofensa

HG & SS 4: Triumph 057 Knofensa

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,10 EUR

Bronzel

HG & SS 4: Triumph 058 Bronzel

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,10 EUR

Kanivanha

HG & SS 4: Triumph 059 Kanivanha

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,10 EUR

Tragosso

HG & SS 4: Triumph 060 Tragosso

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,10 EUR

Digda

HG & SS 4: Triumph 061 Digda

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Dratini

HG & SS 4: Triumph 062 Dratini

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,10 EUR

Nebulak

HG & SS 4: Triumph 063 Nebulak

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,10 EUR

Illumise

HG & SS 4: Triumph 064 Illumise

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Zirpurze

HG & SS 4: Triumph 065 Zirpurze

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,10 EUR

Schlurp

HG & SS 4: Triumph 066 Schlurp

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,10 EUR

Machollo

HG & SS 4: Triumph 067 Machollo

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Magnetilo

HG & SS 4: Triumph 068 Magnetilo

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,15 EUR

Nidoran (w)

HG & SS 4: Triumph 069 Nidoran (w)

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,10 EUR

Nidoran (m)

HG & SS 4: Triumph 070 Nidoran (m)

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,10 EUR

Taubsi

HG & SS 4: Triumph 071 Taubsi

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Ponita

HG & SS 4: Triumph 072 Ponita

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,10 EUR

Porygon

HG & SS 4: Triumph 073 Porygon

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 10

0,10 EUR

Enton

HG & SS 4: Triumph 074 Enton

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Shuppet

HG & SS 4: Triumph 075 Shuppet

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Pionskora

HG & SS 4: Triumph 076 Pionskora

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,10 EUR

Spoink

HG & SS 4: Triumph 077 Spoink

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Wablu

HG & SS 4: Triumph 078 Wablu

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Quiekel

HG & SS 4: Triumph 079 Quiekel

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Tentacha

HG & SS 4: Triumph 080 Tentacha

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,10 EUR

Bluzuk

HG & SS 4: Triumph 081 Bluzuk

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,10 EUR

Volbeat

HG & SS 4: Triumph 082 Volbeat

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,10 EUR

Voltobal

HG & SS 4: Triumph 083 Voltobal

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 8

0,15 EUR

Yanma

HG & SS 4: Triumph 084 Yanma

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,20 EUR

Schwarzgurt

HG & SS 4: Triumph 085 Schwarzgurt

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,75 EUR

Indigo Plateau

HG & SS 4: Triumph 086 Indigo Plateau

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,20 EUR

M√ľllgreifer

HG & SS 4: Triumph 087 M√ľllgreifer

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

1,50 EUR

Fahnder

HG & SS 4: Triumph 088 Fahnder

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,99 EUR

Zwillinge

HG & SS 4: Triumph 089 Zwillinge

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,79 EUR

Berge-Energie

HG & SS 4: Triumph 090 Berge-Energie

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,29 EUR

Absol

HG & SS 4: Triumph 091 Absol

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

3,99 EUR

Celebi

HG & SS 4: Triumph 092 Celebi

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

9,99 EUR

Lektrobal

HG & SS 4: Triumph 093 Lektrobal

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

5,99 EUR

Gengar

HG & SS 4: Triumph 094 Gengar

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

7,99 EUR

Machomei

HG & SS 4: Triumph 095 Machomei

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

4,99 EUR

Magnezone

HG & SS 4: Triumph 096 Magnezone

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

2,99 EUR

Mew

HG & SS 4: Triumph 097 Mew

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

10,99 EUR

Yanmega

HG & SS 4: Triumph 098 Yanmega

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Darkrai & Cresselia-LEGENDE (oben)

HG & SS 4: Triumph 099 Darkrai & Cresselia-LEGENDE (oben)

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

7,99 EUR

Darkrai & Cresselia-LEGENDE (unten)

HG & SS 4: Triumph 100 Darkrai & Cresselia-LEGENDE (unten)

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

10,99 EUR

Palkia & Dialga-LEGENDE (oben)

HG & SS 4: Triumph 101 Palkia & Dialga-LEGENDE (oben)

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

6,99 EUR

Palkia & Dialga-LEGENDE (unten)

HG & SS 4: Triumph 102 Palkia & Dialga-LEGENDE (unten)

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

6,99 EUR

Alph Lithograf

HG & SS 4: Triumph 103 Alph Lithograf

Secret Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Wir akzeptieren:
Zahlung per Banküberweisung


Zahlung per Paypal

Warenkorb

Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Warenkorb »

Willkommen zur√ľck

E-Mail-Adresse:
Passwort:
Passwort vergessen?

Top Artikel

Berge-Energie

Berge-Energie
1,29 EUR

Magby
Magby
0,15 EUR
M√ľllgreifer
M√ľllgreifer
1,50 EUR
Maschock
Maschock
0,15 EUR
Machollo
Machollo
0,10 EUR
Fahnder
Fahnder
0,99 EUR
Alpollo
Alpollo
0,15 EUR
Knogga
Knogga
0,20 EUR
Wailmer
Wailmer
0,15 EUR
Zwillinge
Zwillinge
0,79 EUR

Design by nexTab.de

Alle verwendeten Namen, Marken und Grafiken sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller.
Magic the Gathering™ sowie alle Editionsnamen und -symbole sind eingetragene Warenzeichen von Wizards of the Coast.